Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 979/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wynajmu miejskich lokali użytkowych

II SA/Gl 49/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na ponowne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu w kwestii skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 621/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie trwałego zarządu nieruchomością w kwestii skarg kasacyjnych Związku Zawodowego [...] oraz Międzyzakładowej Komisji [...] przy [...] Urzędzie Wojewódzkim w K. od wyroku

II SA/Gl 1603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżących od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1603/14

II SA/Gl 836/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej skarżącej od postanowienia WSA w Gliwicach