Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Sz 1531/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolite Polskiej