Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Kr 1502/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

II SA/Go 543/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 407/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej