Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Gd 833/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 834/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I SA/Wa 2180/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. F. na orzeczenie SKO Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku