Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

VIII SA/Wa 284/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi D.F. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekazania akt

II SA/Łd 163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 176/09 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obec...

II SA/Gd 787/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-01

skarg Prokuratora Okręgowego, W. K., J. K. i B. K.-H. na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie nadania prawa własności nieruchomości na terenie byłego Wolnego Miasta

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SA/Gl 979/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wynajmu miejskich lokali użytkowych

II SA/Łd 968/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 49/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na ponowne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu w kwestii skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Gliwicach

I SA/Wa 537/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 109/08
1   Następne >   2