Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 545/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz określenia regulaminu postępowania konkursowego