Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 42/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OSK 91/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Z. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki

OSK 285/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OSK 57/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Toruniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OSK 788/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-30

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu