Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1284/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia decyzji nieważności w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OSK 1052/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 254/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 174/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 287/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lądek Zdrój z dnia 11 grudnia 199