Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 776/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 1083/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Rz 393/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-13

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia w zakresie gruntów rolnych i leśnych projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1326/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego odrzuca skargę kasacyjną

II SA/Rz 394/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-13

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania pisma innemu organowi według właściwości

II SA/Bd 775/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Bk 501/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II SA/Po 445/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy terenu