Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 784/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Wr 106/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-28

Skarga J. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy wskutek skargi kasacyjnej J. K. od wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt II SA/Wr 106/0

II SA/Gl 487/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu

II OZ 1082/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Wr 343/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 873/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO z dnia [...]r., nr [...] przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 767/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Ke 343/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Ke 240/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Gl 1/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu
1   Następne >   +2   5