Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 324/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim oku nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim p o ...

II OSK 899/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Włocławku w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

II SA/Wr 629/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi D. W. w przedmiocie bezczynności SKO w J.G. po wyroku uchylającym postanowienie organu (sygn. akt II SA/Wr 629/0

IV SA/Wa 1976/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gd 799/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości

II SA/Po 1071/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Kr 1322/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1935/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Rzeszowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Wr 344/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w L. w przedmiocie przekazania według właściwości pisma skarżącej

II SA/Rz 457/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   +2   6