Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gd 290/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-17

Skarga P. K. na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Bd 823/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Bd 208/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 910/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Gl 146/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 146/11

IV SA/Po 842/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-22

Sprawa ze skargi J. Sz. na decyzje SKO w P. z dnia [...] czerwca [...] roku o nr [...] oraz o nr [...] przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy na skutek złożonej skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Poznaniu z dnia [...] stycznia [...] roku

II SA/Wr 318/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla budowy zbiornika na nieczystości płynne o charakterze socjalno

II SA/Łd 705/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-06

Skarga B. M. i R. M. na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 1362/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności post...

II SA/Kr 1693/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej wniesionej przez Spółkę '[...]' sp. z o.o. od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   5