Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 291/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu

II SA/Bd 943/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Gd 260/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Rz 742/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy na skutek skargi kasacyjnej B. L. od postanowienia WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 742/10

II SA/Bk 25/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Po 610/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 2505/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-17

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania

II OSK 2506/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Bk 352/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Łd 251/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
1   Następne >   +2   4