Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Bk 699/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-07

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

II SA/Po 978/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uzgodnień w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy

II SA/Po 716/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

II OSK 3025/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Ke 691/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Ol 1263/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Bd 998/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Rz 1070/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w związku ze skargą kasacyjną J. K. od postanowienia WSA w Rzeszowie

II SA/Kr 1237/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 224/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. D. na postanowienie SKO w O. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3