Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Łd 1319/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

IV SA/Wa 2102/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 372/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego