Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1496/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1711/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 881/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy;

II SA/Sz 137/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Świdwin w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI

II SA/Sz 1307/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr VI/28/15 Rady Gminy Bielice w przedmiocie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Bielice

II OZ 315/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

IV SAB/Wa 321/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta H. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SA/Po 154/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Rz 1145/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-20

Skargi kasacyjne AZ, ZZ i IZ od wyroku w sprawie ze skarg AZ, ZZ i IZ na decyzję SKO nr [.] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Ol 509/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   6