Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1002/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy dopuszczenia w charakterze podmiotu na prawach strony

II OZ 480/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1336/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-26

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 1076/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OSK 1611/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Suwałkach w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gd 717/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Bk 732/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze sprzeciwu A. B. od decyzji SKO w B. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

II OZ 1156/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 1383/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 3525/15 ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

II SA/Op 300/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi S. W. postanowienie SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu
1   Następne >   3