Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 62/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II OZ 1620/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1480/16 ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Po 167/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania;

II SA/Po 174/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania;