Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 219/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 26 maja 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 1336/16 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J.B. od wyroku WSA w Warszawie z 23 grudnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1336/16 oddalającego skargę J.B. na postanowienie SKO w Warszawie z [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania