Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1166/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 710/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy