Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Wa 2785/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-25

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wa 1890/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1891/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Bd 806/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego