Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Wa 400/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy