Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1215/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , znak: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Rz 58/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1146/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VIII SA/Wa 200/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Łd 139/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji