Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 151/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Bd 845/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Rz 429/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 38/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie z dnia [...] listopad...

II SA/Bd 843/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 202/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO oku nr [...] w przedmiocie...

II SA/Łd 925/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Lu 739/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-05-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Lu 738/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-05-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Kr 434/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   4