Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3831/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej C. [...] w W., P. G., P. Z., J. B., D. C., I. G., T. K., E. K., L. C. na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy pr...

II SA/Gd 347/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Wr 900/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego

II OZ 804/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze sprzeciwu M. Z. oraz S.sp. z o.o. sp.k. w[...] od decyzji SKO w[...] , nr [...]w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy