Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 993/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-03

Skarga R.D. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skargi kasacyjnej pełnomocnika skarżącego