Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 461/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-22

Skarga G. L. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 768/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 738/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 311/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Po 85/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-06

Skargi kasacyjne K. K. od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

IV SA/Po 169/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 603/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 151/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego