Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 393/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 480/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-23

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki;

II SA/Lu 598/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1236/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za usługi świadczone przez dzienny dom pomocy

III SA/Gd 245/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego