Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2349/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 119/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1086/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej

I OZ 1014/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku z 1 dnia października 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 332/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. znak [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bd 529/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 325/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii skargi kasacyjnej adwokata P.M. od wyroku

I SA/Wa 2196/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 1585/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Rz 646/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Ke 395/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012-2014
1   Następne >   +2   +5   11