Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 727/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-15

Sprawa ze skargi E. L., J. L. i J. L. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Rady Gminy M. i Wojewody [...] w kwestii skargi kasacyjnej skarżących

II SA/Po 683/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-09

Skarga kasacyjna od postanowienia tut. Sądu w sprawie: ze skargi J. M. na Wojewodę Wielkopolskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu;

II SA/Sz 245/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-30

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie skargi na nieprawidłowości przy ustalaniu wysokości i wypłacie zasiłków przez Dyrektora MOPR