Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1100/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-12-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 1100/16 odrzucającego Jego skargę na stanowisko Wojewody Z. wyrażone w piśmie z dnia [...] nr [...]