Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 850/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi A. P. na zawiadomienie Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi