Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 38/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwrotu podania zawierającego wniosek o uchylenie mandatu karnego

V SA/Wa 526/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na postanowienie R. [...] w W. w przedmiocie uznania za niezasadne zażalenia złożonego w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 124/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Zażalenie od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II GZ 125/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Zażalenie od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

I SA/Sz 1086/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Rz 1060/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników, za okres od IV kwartału 2007r. do IV kwartału 2011r.

I SA/Bd 859/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek.

II SA/Go 345/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-31

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

V SA/Wa 1987/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SA/Wa 1199/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiące od września 2010 r. do lipca 2011 r. oraz za wrzesień 2011 r.
1   Następne >   3