Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Po 32/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

II SAB/Sz 44/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego

II SAB/Wr 22/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Gminy T. w przedmiocie sprawdzenia szczelności szamba

II SAB/Po 21/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-12

Skarga C. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

II SAB/Kr 113/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej