Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 217/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N. w przedmiocie rozpoznania skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w N.