Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1292/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 522/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 180/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1073/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I SA/Sz 104/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-25

Sprawa ze skargi M.T. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Szczecinie o sygn. akt I SA/Sz 577/11

I SA/Sz 256/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-02

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO z 11 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia