Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 983/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego odmowy przyznania dodatku aktywizacyjnego

III SA/Łd 1042/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S.J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Łd 743/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o odmowie umorzenia należności z tytułu przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Łd 1126/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału działki i odmowy zwrotu nieruchomości

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

III SA/Łd 1041/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 564/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Skargi kasacyjne M. D. i M. D. oraz J. B. od postanowienia WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Łd 289/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Łd 228/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-09

Skargi kasacyjne w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] roku nr[...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu

II SA/Łd 468/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   2