Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

GSK 68/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

GSK 69/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie wyjaśnienia przedmiotu działalności