Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju