Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 176/09 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obec...

II SA/Łd 459/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Łd 968/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości