Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Po 1184/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dokonania potrącenia na poczet podatku od środków transportowych za 2014 rok

I SA/Po 1583/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-24

Skarga T. Z. na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007r.

III SA/Po 1128/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier na automatach o niskich wygranych oraz od gier urządzanych na automatach w salonach gier za okres od stycznia 2010 r. do lipca 2012 r.

III SA/Po 936/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-26

Skarga P. B. i M. B. na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości za rok 2011;

III SA/Po 1422/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości za 2013 r.

III SA/Po 1387/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

III SA/Po 230/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2014

III SA/Po 397/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu nieuiszczonej opłaty targowej

III SA/Po 1110/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym za 2014 r.

III SA/Po 679/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za 2009 r.
1   Następne >   3