Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1560/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-13

Sprawa ze skargi G. K. na czynność SKO w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

III SA/Kr 589/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 588/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-13

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania