Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Sz 43/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Ł. w przedmiocie przyznania pomocy socjalnej

II SA/Sz 1113/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 1247/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 1292/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 234/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do tego zasiłku

II SA/Sz 51/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1112/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej poniesionej zastępczo przez gminę

II SAB/Sz 50/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-01-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Sz 52/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 270/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2