Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Gl 73/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-22

Sprawa ze skargi R. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania w zakresie rozpoznania odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego

IV SAB/Gl 48/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-17

Sprawa ze skargi E. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Aresztu Śledczego w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia

II SAB/Gl 45/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-27

Sprawa ze skargi E. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. w przedmiocie usunięcia nieprawidłowości w użytkowanym obiekcie budowalnym w kwestii skargi kasacyjnej E. O. od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SAB/Gl 45/17

II SAB/Gl 46/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-21

Skarga A.M., M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta B. w przedmiocie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego mieszkania oraz budynku w kwestii skargi kasacyjnej M.M. od wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 46/17