Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FSK 120/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego