Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SAB/Sz 43/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Ł. w przedmiocie przyznania pomocy socjalnej

II SAB/Wa 419/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

VIII SA/Wa 197/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza S w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r.

I SA/Op 915/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie odmowy wydania kopii dokumentów na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.

I SA/Op 908/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie odmowy dopuszczenia dowodów na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.

I SA/Op 912/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie wyłączenia pracowników organu na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.

I SA/Op 906/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie odmowy dopuszczenia dowodów na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.

I SA/Op 910/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie wyłączenia pracowników organu na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.

II SA/Lu 391/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi E. M. na działalność Burmistrza Miasta w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Sz 31/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Ł. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   2