Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

IV SA/Gl 383/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku

I SA/Gl 1080/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej

I SA/Gl 712/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej

IV SA/Gl 586/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku

IV SA/Gl 51/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 1150/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii skargi kasacyjnej R.J. od postanowienia WSA w Gliwicach

I SA/Gl 1289/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwestii skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę skarżącą

IV SA/Gl 868/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii skargi kasacyjnej skarżących od wyroku

IV SA/Gl 329/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania pomocy w formie pobytu w całodobowym ośrodku wsparcia w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego

I SA/Gl 1656/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty targowej
1   Następne >   3