Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Łd 934/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Bk 1042/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

II SA/Gd 471/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Bk 905/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie oceny zgodności z prawem uchwały spółki wodnej w sprawie wysokości składki

II SA/Po 68/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Po 1377/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy

I SA/Gd 805/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych

III SA/Łd 787/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Po 1090/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;
1   Następne >   3