Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 497/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie kary z tytułu urządzania gier hazardowych

II GZ 133/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry

III SA/Gl 754/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt III SA/Gl 754/17

III SA/Gd 553/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie wymierzenia kary pienieżnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Gl 966/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie: kary pieniężnej

III SA/Gl 968/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie: kary pieniężnej

III SA/Gl 967/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie: kary pieniężnej

III SA/Gl 1022/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie: kary pieniężnej

III SA/Gl 909/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Gl 1051/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie: kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   7