Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 393/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii dotyczącej agencji ochrony posiadającej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II GSK 2152/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaopiniowania wniosku o cofnięcie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1222/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii w sprawie wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia